sâm. apr. 20th, 2024

Primăria comunei Lumina din judeţul Constanţa implementează Proiectul LIGHT “Learning to Improve the Global Health Together”, cod 2021/330669.

Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Mecanismul financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”, Apelul 3.1 “Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile”.

Valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 478.229 Euro, din care:

 • 85% – 406.494 euro – valoarea eligibilă nerambursabilă prin Mecanismul financiar de Granturi SEE & Norvegiene 2014-2021,
 • 15% – 71.735 euro – valoarea cofinanţării eligibile a Primăriei comunei Lumina.

Principalele obiective sunt:

 • Producţia de energie din resurse regenerabile, pentru utilizarea ei în sistemul administraţiei publice locale a UAT Lumina, respectiv clădiri publice şi iluminat public;
 • Reducerea emisiilor de CO2 în localitatea Lumina;
 • Reducerea costurilor aferente cheltuielilor cu energia electrică;
 • Creşterea gradului de conştientizare publică asupra beneficiilor implementării şi utilizării de soluţii specifice resurselor de energie regenerabilă.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de un număr de 1501 persoane, acoperind tot spectrul serviciilor publice locale (educaţie, iluminat public, administraţie publică, poliţie, îngrijire spaţii verzi etc.), cât şi de întreaga populaţie a comunei Lumina, respectiv 12063 locuitori.

Indicatorii proiectului sunt:

 • Energie produsă din surse regenerabile: 310 MWh/an;
 • Scăderea nivelului specific al gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2), cu 95 t/an;
 • Persoane formate în vederea asigurării mentenanţei şi supervizării Parcului fotovoltaic: 2 persoane.

Principalele activităţi implementate în cadrul proiectului sunt:

 • Dezvotarea Parcului Fotovoltaic şi introducerea resurselor de energie regenerabilă la nivelul administraţiei publice locale din UAT Lumina;
 • Formarea persoanelor responsabile cu mentenanţa şi supervizarea Parcului Fotovoltaic;
 • Acţiuni de publicitate şi promovare a proiectului şi a Programului finanţator.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 10 de luni.

Persoană de contact: Anca Jukovschi, manager de proiect, telefon 0241-251828.

sursa aici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *