mie. nov. 29th, 2023

În cadrul reuniunii care a avut loc pe data de 19 decembrie 2022, Consiliul Uniunii Europene (UE) a adoptat o decizie prin care formulează Austriei recomandări de remediere a deficienţelor identificate în evaluarea din 2020 a aplicării acquis-ului Schengen în domeniul returnării cetăţenilor unor terţe state. Asta vine la doar o lună după ce Austria a refuzat intrarea României în spațiul Schengen. Altfel spus, Austria se opune extinderii Schengen din cauza migrației deși nu și-a adaptat legislația pentru a rezolva problema.

Consiliul UE recomandă Austriei să ia măsuri asupra acquis-ului Schengen în domeniul returnării cetăţenilor unor terţe state

În cadrul reuniunii care a avut loc pe data de 19 decembrie 2022, Consiliul Uniunii Europene (UE) a adoptat o decizie prin care formulează Austriei recomandări de remediere a deficienţelor identificate în evaluarea din 2020 a aplicării acquis-ului Schengen în domeniul returnării cetăţenilor unor terţe state, potrivit unui document pus la dispoziţia delegaţiilor naţionale.

În termen de două luni de zile de la adoptarea acestei decizii, Austria ar trebui să elaboreze un plan de acţiune pentru punerea în aplicare a tuturor recomandărilor care vizează remedierea eventualelor deficienţe identificate în raportul de evaluare şi să transmită planul respectiv Comisiei Europene şi Consiliului UE.

În urma evaluării Schengen efectuate în urmă cu trei ani în domeniul returnării, s-a adoptat un raport privind constatările şi analizele, în care sunt enumerate bunele practici şi deficienţele identificate.

În ce priveşte procedurile de returnare, Consiliul UE recomandă Austriei:

  • să prevadă, în toate deciziile de returnare emise pentru cetăţenii ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, obligaţia de a părăsi teritoriul tuturor statelor Spaţiului Schengen pentru a ajunge într-o anumită ţară terţă;
  • să ia măsuri pentru a se asigura că, atunci când ţară terţă de returnare nu a fost specificată în decizia de returnare din cauza imposibilităţii de a o identifica în conformitate cu dreptul intern sau cu practica juridică naţională, principiul nereturnării este respectat;
  • să modifice dreptul intern în vederea transpunerii corecte a articolului 3 punctul 3 din Directiva 2008/115/CE.

Referitor la garanţii procedurale, Austria ar trebui să modifice dreptul intern astfel încât căile de atac împotriva deciziilor de returnare, în cazul în care decizia ar expune cetăţeanul unei ţări terţe riscului real de a fi supus unui tratament contrar articolului 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului sau articolului 4 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE să aibă efect suspensiv cel puţin până când instanţa judecătorească va hotărâ dacă acordă sau nu un efect suspensiv căii de atac.

sursa aici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *